CG 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Davranış Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 216
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin davranışa yönelik yaklaşımları öğrenmesi, hedef davranışı bilmesi, davranış yönetme tekniklerini tanıması, davranış sağaltım planını uygulamada öğretmene yardımcı olabilmesi, değiştirilen davranışın sürdürülebilirliğini sağlamada öğretmene destek olmayı öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Davranışa yönelik yaklaşımları açıklayabilecektir.
  • Hedef davranışı tanımlayabilecektir.
  • Hedef davranışın ölçümünü yapabilecektir.
  • Davranış yönetme tekniklerini tanıyabilecektir.
  • Davranış sağaltım planını uygulamada öğretmene destek olabilecektir.
  • Değiştirilen davranışın sürdürülebilirliği sağlamaya yardımcı olabilecektir.
Tanımı Davranışa Yönelik Yaklaşımlar (Kuramlar), Hedef Davranışı Tanımlama, Hedef Davranışın Ölçümü, Davranış Kaydı Teknikleri, Davranış Sağaltımı Planlama, Davranışı Artıran Sonuçların Düzenlenmesi, Davranışı Azaltan Sonuçların Düzenlenmesi, Değiştirilen Davranışta Kalıcılık, Değiştirilen Davranışın Genelleştirilmesi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı / Davranışa Yönelik Yaklaşımlar (Kuramlar) Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 2-20
2 Davranışa Yönelik Yaklaşımlar (Kuramlar) Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 2-20
3 Hedef Davranışı Tanımlama Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 40-62
4 Hedef Davranışın Ölçümü Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 68-105
5 Davranış Kaydı Teknikleri Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 68-105
6 Davranış Sağaltımı Planlama Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 173-210
7 Davranış Sağaltımı Planlama Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 173-210
8 Ara Sınav
9 Davranışı Artıran Sonuçların Düzenlenmesi Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 213-255
10 Davranışı Azaltan Sonuçların Düzenlenmesi Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 259-290
11 Değiştirilen Davranışta Kalıcılık Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s:293-327
12 Değiştirilen Davranışta Kalıcılık Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 293-327
13 Değiştirilen Davranışın Genelleştirilmesi Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 330-348
14 Değiştirilen Davranışın Genelleştirilmesi Alberto, P.A. (2015)Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları s: 330-348
15 Değerlendirme Öğretim elemanının vereceği olgular
16 Final

 

Dersin Kitabı Alberto, P.A. (2015) Uygulamalı Davranış Analizi Çev.(Hakan Sarı). Ankara: Nobel Yayınları\ Erbaş D. (2005) İşlevsel Davranış Analizi. Kök Yayınları Ankara
Diğer Kaynaklar Özyürek M. (2004) Davranış Değiştirme. Kök Yayınları Ankara

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
4
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
3
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
3
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
82

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest