SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

TS 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anatomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 101
Güz
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, anatomik terminolojiyi anlaması, vücut sistemlerinin topografik anatomilerini ve yapılarını öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anatomik terminolojide kullanılan temel sözcükleri açıklar.
  • Kas-iskelet sisteminin yapısını tanımlar.
  • Solunum sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Dolaşım sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Sindirim sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Ürogenital sistemin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Endokrin sisteminin topografik anatomisi ve yapısını tanımlar.
  • Sinir sistemi ve duyu organlarının yapısını tanımlar.
Tanımı Bu ders: Anatomi ile ilgili temel kavramlar, anatomik terminoloji, vücut sistemlerinin anatomik yapılarını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı, İnsan vücudunun organizasyonu Terminolojiye giriş Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.1-6
2 Tıbbi ve anatomik terminoloji Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.8-14
3 Hareket sisteminin yapısı – Kemikler Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.15-53
4 Hareket sisteminin yapısı – Eklemler ve Kaslar Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.58-72
5 Solunum sisteminin topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.74-118
6 Dolaşım sisteminin topografik anatomisi ve yapısı – Kalp Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.121-127
7 Dolaşım sisteminin topografik anatomisi ve yapısı – Damarlar-lenfatik sistem Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.129-158
8 Ara Sınav
9 Boşaltım sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s. 210-215
10 Sindirim sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.160-186.
11 Endokrin sistem topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.241-247
12 Genital sistem topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.216-237
13 Sinir sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.249-299
14 Sinir sistemi topografik anatomisi ve yapısı Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.249-299
15 Duyu organlarının anatomisi Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi s.306-324
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı -Prof. Dr.Mehmet Yıldırım İnsan Anatomisi Nobel tıp kitap evi 6.baskı s. -Anatomide Başarı Topografik Anatomi Çalışma Kitabı, Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. 2011 ISBN: 9789754208177 - Resimli Sistematik Anatomi. Mehmet YILDIRIM. Nobel Tıp Kitabevi,2013 ISBN: 9789754209495,
Diğer Kaynaklar - Sağlık ve Spor Yüksekokulları İçin İşlevsel Anatomi, Lokman Öztürk. Altın Nokta Yayınları, 2012 - Fonksiyonel Anatomi: Baş, Boyun ve İç Organlar , Prof. Dr. Bedia SANCAK, Prof. Dr. Meserret CUMHUR. Güneş Tıp Kitabevi, 2012 ISBN: 9787064149 - Tıp Fakültesi Öğrencileri için Gray’s anatomi, Drake R., Vogl AW., Mitchell AW. 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2011. - Anatomi ve Fizyoloji, Abdurrahman AKTÜMSEK,Nobel Akademik Yayıncılık, 2012

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER