TS 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Farmakoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 102
Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin ilaçların veriliş yollarını, farmasötik şekilleri, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri (ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması, etki mekanizmaları, etkilerini değiştiren faktörler gibi), sık kullanılan ilaç gruplarının özelliklerini anlaması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farmasötik şekilleri ve ilaç veriliş yollarını tanımlayabilecektir.
  • İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklayabilecektir.
  • İlaçların etkisini değiştiren faktörleri sıralayabilecektir.
  • Yaşlı bakımda sık kullanılan sistem ilaçlarını (kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, sindirim sistemi, genitoüriner sistem, sinir sistemi, endokrin sistemi) tanımlayabilecektir.
  • Yaşlı bakımda sık kullanılan ilaçların etkilerini ve yan etkilerini açıklayabilecektir.
Tanımı Genel farmakoloji, antibiyotikler, sinir sistemini etkileyen ilaçlar , kardiyovasküler sistem ilaçları, solunum sistemi ilaçları, gastrointestinal sistem ilaçları , endokrin sistem ilaçları, analjezik, kas iskelet sistemi ilaçları ve yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı ve advers reaksiyon bildirimini kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Genel Farmakoloji I Farmasötik şekiller Katı farmasötik şekiller Sıvı farmasötik şekiller Yarı katı farmasötik şekiller Galenik preparatlar Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 1-59 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
2 Genel Farmakoloji II İlaçların uygulanma yolları Lokal veriliş yolları Sistemik veriliş yolları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 1-59 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
3 Genel Farmakoloji III İlaçların Emilimi, Dağılımı Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 1-59 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
4 Genel Farmakoloji IV İlaçların Metabolizması ve Atılımı Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 1-59 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
5 Genel Farmakoloji V İlaçların etkisini değiştiren faktörler İlaç etkileşimleri Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 1-59 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
6 Kardiyovasküler sistem ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 61-81 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
7 Kardiyovasküler sistem ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 127-167 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Solunum sistemi ilaçları. Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 121-127 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
10 Gastrointestinal Sistem İlaçları. Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 191-223 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
11 Sinir Sistemi ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 103-127 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
12 Endokrin sistem ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 191-223 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
13 Antimikrobiyal ilaçlar Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 205-210 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
14 Kas iskelet sistemi ilaçları Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010,sayfa 153-185 / Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
15 Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı ve advers reaksiyon bildirimi Öğretim elemanının göstereceği kaynaklar
16 FİNAL SINAVI

 

Dersin Kitabı Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, ISBN:9789754208030, 2010
Diğer Kaynaklar

Kayaalp, S.O.(2009). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji (12.baskı). Ankara : Pelikan Yayıncılık.

Prof.Dr. Öner Süzer, Farmakolojinin Temelleri. Nobel Tip Kitabevi 2002

Doç. Dr. Zafer Güney, Farmakoloji; Klinisyen Tıp Kitabevleri ve Nobel Tıp Kitabevleri, 2004

Howlan, Mycek, Çevirmen: Prof.Dr. Filiz Onat, Doç.Dr. Zafer Gören, Doç.Dr. Atila Karaalp, Lippincott Farmakoloji. Nobel Tıp Kitabevi,

2009 Doç.Dr. Haki Kara. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji. Göktuğ basın yayın dağıtım pazarlama, Amasya, 2007

Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
3
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
13
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest