TS 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fizyoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 103
Güz
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hücrenin işlevlerini tanımlar.
  • Kas-iskelet sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Solunum sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Dolaşım sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Sindirim sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Ürogenital sistemin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Endokrin sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Sinir sistemi ve duyu organlarının çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
Tanımı Bu ders: fizyoloji ile ilgili temel kavramlar, hücre, doku, organ ve sistem organizasyonu ile vücut sistemlerinin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı, İnsan vücudunun organizasyonu Yüksekokullar için Fizyoloji,2014,Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen,3-7s.
2 Homeostaz, temel fizyolojik kavramlar ve kan fizyolojisi Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,12-19/51-67
3 Hücre yapısı ve işlevi-1 Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,1-12 s.
4 Membranlardan transport ve uyarılma, kasılma mekanizması Yüksekokullar için Fizyoloji,2014,Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen, 21-70 s.
5 Solunum sistemi: ventilasyon, perfüzyon, difüzyon mekanizmaları Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,135-155 s.
6 Dolaşım sisteminin işlevleri – Kalp uyarı-ileti sistemi ,EKG Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,69-84
7 Nabız, kan basıncı ve düzenlenmesi, kanamanın kontrolü Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava84-96/62-63 s.
8 Ara Sınav
9 Boşaltım sistemi fizyolojisi Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,197-202s.
10 Sindirim ve emilim, metabolizma Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava , 179-194 s.
11 Endokrin sistem: Hormonlar ve işlevleri Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava 157-178s.
12 Genital sistem: cinsiyet hormonları ve işlevleri Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava 213-250s.
13 Sinir sistemi: Duyusal işlemleme, motor kontrol Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava 95-111 s
14 Sinir sistemi: Otonom sinir sistemi, limbik sistem/Özel duyular ve algı Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava 111-118s./Yüksekokullar için Fizyoloji,2014,Ed: Prof.Dr.Berrak Ç.Yeğen,95-116 s./ Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,2016,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava,119-133
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı - -Hemşirelik ve Sağlık MYO için Fizyoloji,Ed: Doç.Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Doç.Dr.Ayla Yava, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016 -Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014
Diğer Kaynaklar - İnsan Fizyolojisi, Çev.Ed: Serdar Demirgören. İzmir Güven Kitabevi, 2010 - Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi, Çeviri Editörü: Hakkı Gökbel, 23.baskı. Nobel Tıp Kitabevleri, 2011 - Guyton A.C., Hall J.E. Tıbbi Fizyoloji, Çeviri Editörleri: Hayrünisa Çavuşoğlu, Berrak Ç.Yeğen. Nobel Tıp Kitabevleri, 11. Baskı, İstanbul, 2007.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
34
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak X
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest