SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaşlı Bakımı (Türkçe)

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

TS 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 104
Güz/Bahar
2
1
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin, iletişim sürecinin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması; Kendisini ve diğer kişileri anlama ve iletişim kurmak için yapılması gerekenleri kavraması Ve sağlık hizmetlerinde hasta ve yakınlarıyla etkili iletişim becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişim sürecinin yapısını ve temel özelliklerini tanımlayabilir.
  • Sözlü ve sözsüz iletişimin temel özelliklerini tanımlayabilir.
  • Etkin konuşma ve dinleme becerileri gösterir
  • Empatinin iletişimdeki önemini açıklayabilir.
  • Hasta ve hasta yakını ile etkili iletişim kurabilir.
Tanımı iletişim dersine giriş, Açık iletişim kurma, Sözlü İletişim, Sözlü İletişim, Sözsüz İletişim, beden dili, jest ve mimikler, Empati, Etkin dinleme, Asertivite, Kişilerarası iletişim ve etik ilkeler, Küçük grup çalışması, Film izleme ve tartışma

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, iletişim dersine giriş Zıllıoğlu Merih, İletişim Nedir?, İstanbul (2010): Cem yayınevi. S.s.15-34 Oskay, Ünsal, İletişimin Abc’si, İstanbul (2015): Inkılap, s.s.15-21
2 İletişim Nedir? İletişim Süreci ve Temel Öğeleri Zıllıoğlu Merih, İletişim Nedir?, İstanbul (2010): Cem yayınevi. S.s.22-34 ve 89-110
3 Sözlü iletişim Zıllıoğlu Merih, İletişim Nedir?, İstanbul (2010): Cem yayınevi. S.s. 113-130 Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2012):Detay Yayıncılık. S.s.28-50
4 Yazılı iletişim Zıllıoğlu Merih, İletişim Nedir?, İstanbul (2010): Cem yayınevi. S.s.135-154 Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2012):Detay Yayıncılık. S.s. 52-70
5 Sözsüz iletişim, beden dili Zıllıoğlu Merih, İletişim Nedir?, İstanbul (2010): Cem yayınevi. S.s.135-154 Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2012):Detay Yayıncılık. S.s. 52-70
6 Sözsüz iletişim, jest ve mimikler Acar, Nilüfer Voltan, İnsan İlişkileri, İletişim, Ankara (2013): Nobel, s.s. 111-132 Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2012):Detay Yayıncılık. S.s.72-100
7 Empati Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2012):Detay Yayıncılık. S.s.197-201
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Etkin Dinleme ve Konuşma Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık. S.s.62-67
10 Asertivite Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık. S.s.62-67
11 Kişilerarası iletişim ve etik ilkeler Işık, Metin, İletişim ve Etik, Konya (2014): Eğitim Yayınevi. S.s. 124-147
12 Hasta ve Hasta Yakını ile İletişim MEB Yayınları, Sağlıkta İletişim, Ankara (2011) s.s. 3-34
13 Film izlemi ve tartışma The Diving Bell and The Butterfly, Kelebek ve Dalgıç, Julian Schnabel, 2007, Fransa
14 Film izlemi ve tartışma Hable con ella, Konuş Onunla, Pedro Almodovar, 2002, İspanya
15 Genel tekrar Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 final sınavı

 

Dersin Kitabı • Zıllıoğlu Merih, İletişim Nedir?, İstanbul (2010): Cem yayınevi • Oskay, Ünsal, İletişimin Abc’si, İstanbul (2015): Inkılap • Acar, Nilüfer Voltan, İnsan İlişkileri, İletişim, Ankara (2013): Nobel • Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2012): Detay Yayıncılık. • Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık. • Işık, Metin, İletişim ve Etik, Konya (2014): Eğitim Yayınevi. • MEB Yayınları, Sağlıkta İletişim, Ankara (2011) • Telman N., Ünsal P. İnsan İlişkilerinde İletişim, Epsilon Yayınları,2009. • Matthew Mc Cay, Patrick Fenning, Martha Davis. Çeviren: Özgür Gelbal. İletişim Becerileri. HYB Yayınları, 2009
Diğer Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
78

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak X
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


HABERLER