TS 110 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yara Bakımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 110
Güz/Bahar
1
2
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin yara çeşitleri ile bunlara nasıl bakım vermeleri gerektiğini öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yara fizyolojisi ve iyileşme sürecini kavraması,Yara çeşitlerini nedenleri ile öğrenmeleri,Kronik yaraların bakımını yapabilmeleri
  • Yara bakımında kullanılan pansuman türlerinin ayrıntılarını öğrenmeleri, Yara bakımında teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri beklenmektedir.
Tanımı Yara fizyolojisi ve iyileşme sürecinin anlatılması, diyabetik ayak, venöz ülserler, bası yaraları, yanıklar, akut radyasyon yaralanmaları, ısırık yaralanmaları ve ateşli silah yaralanmaları gibi akut ve kronik yaralarda bakım ve tedavi, yara kapatmada geçici örtüler, yara iyileşmesinde destek sağlayan yöntemler anlatılmaktadır. Ders öğrenim kolaylığı sağlanması açısından vaka analizleri ve öğrenci sunumları ile zenginleştirilmiştir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
2 Yara fizyolojisi ve iyileşme süreci Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
3 Diyabetik yaralar ve bakımı Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
4 Venöz ülserler ve bakımı Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
5 Arteriyel ülserler ve bakımı Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
6 Bası yarası ve bakımı Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
7 Yanık yarası ve bakımı Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Akut radyasyon yaralanmaları ve bakımı Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
10 Isırık yaralanmaları ve bakımı Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
11 Ateşli silah yaralanmaları ve bakımı Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
12 Yara bakımında debritman Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
13 Yara bakımında pansuman ve türleri Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
14 Yara iyileşmesinde destek sağlayan yöntemler Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
15 Yara bakım teknolojileri Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.
16 final sınavı Dersin hocasının göstereceği kaynaklar.

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
16
256
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
344

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest