TS 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Topluma Hizmet Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 208
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırmak ve uygulama esnasında işbirligi, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmek, öğrencilere topluma hizmet uygulamalarını tanıtmak yaklaşımla ilişkilendirerek toplum ihtiyaçlarına karsı duyarlılık geliştirmelerini sağlayarak öğrencilerin yaşamını zenginleştirmek ve sonuç olarak; topluma hizmet etmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Topluma Hizmet Uygulama Alanlarını Tanımlayabilecek
  • Topluma Hizmet Projesini, Projelendirme Sürecini(Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme) Tanımlayabilecek,
  • Genel İletişim Tekniklerini kullanabilecek,
  • Yaratıcı fikir geliştirme metotlarını kullanarak yerel ve evrensel projeler üretebilecek,
  • Proje konusu ile ilgili problemleri tanımlayabilecek ve çözüm önerileri geliştirebilecektir.
Tanımı Etkin İletişim Teknikleri, Topluma Hizmet Uygulama Alanları,Topluma Hizmet Projesiin Projelendirme Süreci (Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme), İş Fikri Üretme//Proje konularının belirlenmesi, Proje Sürecinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etkin İletişim Teknikleri Halkla İlişkiler Sayfa: 110-113
2 Topluma Hizmet Uygulama Alanları Anadolu Üniversitesi İİBF Web Sayfası
3 Topluma Hizmet Projesiin Projelendirme Süreci (Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme) Teorikten Pratiğe Hakla İlişkiler Projeleri Sayfa: 51-173
4 İş Fikri Üretme//Proje Konularının Belirlenmesi KOSGEB Girişimcilik Notları
5 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
6 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
7 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
8 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
9 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
10 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
11 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
12 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
13 Her grubun projelerini gerçekleştirmesi Belirlenen proje ile ilgili yayınlar
14 Grup Projelerinin Teslimi ve Sunumu
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Doç. Dr. Başok, N. ve Yrd. Doç. DEĞİRMEN C(2014), Teorikten Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri, Ankara, 5. Baskı.// Baskın L(2008), Halkla İlişkiler, İstanbul, 1. Baskı// KOSGEB Grişimcilik Notları//http:// Bilgin, L.(2008), Halkla İlişkiler, İstanbul, 1. Baskı//iibf.anadolu.edu.tr Sitesi Topluma Hizmet Uygulamaları İle İlgili İçerik Bilgilendirmesi

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
1
80
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
15
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
-
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak X
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest