YB 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 101
Güz
2
2
3
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bireysel hijyen, yaşlı bakımında dikkat edilmesi gereken davranışlar, gerekli hallerde ilaç kullanım yöntemleri, yara bakımı ve yaşlıların beslenme gereksinimlerinin, dersi alan öğrenciler tarafından kavranması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Asepsi ve antisepsiyi tanımlayabilecek,
  • Öğretim elemanlarının gözetiminde yaşlı bakımına ilişkin temel becerileri uygulayabilecek (Vital bulguları ölçer ve kaydeder, Yatak başı yaşlı bakımı, dekübitus ülserleri bakımı ve yara bakımı yapar, Oral ve parenteral ilaçları uygular, Yatak yapar, yaşlıya rahat yatış pozisyonlarını verir ve değerlendirir, Sıcak ve soğuk uygulamaları yapar ve yorumlar, o Yaşlının beslenme gereksiniminin karşılanmasında, oral yol ve gavajla beslemeyi uygular.)
  • Yaşlıya bakım verirken bireylerin haklarına ve değerlerine önem verebilecek.
  • Yaşlı bakımının gereksinimlerini ve problemlerini tanımlayabilecek.
  • Sağlık ekibi üyelerini ve ekip çalışmasının önemini bilecek.
  • Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili kavramları bilecek.
Tanımı Yaşlı bakım ile ve uygulamaları I, yaşlı bakımı ile ilgili temel kavramların anlatıldığı ve yaşlı bireyin öz-bakım gereksinimlerinin nasıl karşılanacağını içeren bir derstir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Tanışma, Dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerin belirtilmesi. Yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlamalar At,Akça,F. (2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri,6..Baskı,İstanbul,2-11. Ryan,A.(2015). Yaşlı Bakımı Hemşireliği, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 43-58.
2 Sağlık ekibi kavramı Ecevit, Alpar,Ş. (2009). Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar,Alter Yayıncılık,2.Baskı, Ankara. 53-57
3 Yaşlının temel gereksinimleri Karadakovan, A. (2014). Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Tıp Kitabevi,Ankara, 99-177.
4 Enfeksiyon kontrolü Asepsi –Antisepsi Sarvan,Zor,S.(2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri,6..Baskı,İstanbul,244-287
5 Yaşlı bakımında hijyen ve uygulamalar Sabuncu,N.Özhan,F.,Dursun,S. (2009). Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar,Alter Yayıncılık,2.Baskı, Ankara.185-228
6 Vücut mekaniği ve hastanın hareket ettirilmesi Dursun,S.,Özhan,F. (2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri,6..Baskı,İstanbul,568-588.
7 Yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları Sabuncu,N.,Alpar,Ecevit,Ş.,Karabacak,Ü. ve ark.(2015).Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, 2.Baskı,52-55/19-32
8 ARA SINAV
9 Yaşamsal belirtiler, ateş, nabız, tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi Işık,Demir,R.(2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri,6..Baskı,İstanbul,410-445.
10 Yaşlıda sıcak ve soğuk uygulamalar Işık,Demir,R.(2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri,6..Baskı,İstanbul,449-466.
11 Yaşlının beslenme gereksiniminin karşılanması, oral yol ve gavajla beslenme Sabuncu,N. (2009). Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar,Alter Yayıncılık,2.Baskı, Ankara.449-482
12 Yaşlıda bası yaraları ve yara bakımı Gençtürk,Teke,N. (2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri,6..Baskı,İstanbul,314-361
13 Oral ve parenteral ilaç uygulamaları Süzen,B.,Ay, F.A. (2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri,6.Baskı, İstanbul, 470-559
14 Oral ve parenteral ilaç uygulamaları Süzen,B.,Ay, F.A. (2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri,6.Baskı, İstanbul, 470-559
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı

Ecevit, Alpar,Ş. (2009). Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Alter Yayıncılık, 2.Baskı, Ankara.

Karadakovan, A. (2014). Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara

Sarvan,Zor,S.(2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri, 6.Baskı, İstanbul

Sabuncu,N.Özhan,F.,Dursun,S. (2009). Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Alter Yayıncılık,2.Baskı, Ankara

Dursun,S.,Özhan,F. (2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri, 6.Baskı, İstanbul

Işık,Demir,R.(2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri, 6.Baskı, İstanbul

Gençtürk,Teke,N. (2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri, 6.Baskı, İstanbul

Süzen,B.,Ay, F.A. (2015). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevleri, 6.Baskı, İstanbul

Diğer Kaynaklar Sabuncu,N. (2009). Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar,Alter Yayıncılık,2.Baskı, Ankara Lynn,S. (2015).Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri,Çev.Ed.:Bektaş,H.,Nobel Akademik Yayıncılık,3.Baskı,

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
26
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
18
Final / Sözlü Sınav
1
21
    Toplam
190

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest