YB 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 102
Bahar
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sağlıklı ya da hasta yaşlı bireyin bakımında yer alan ilke, yöntem ve uygulamaların öğrenciler tarafından kavranması ve uygulanması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sıvı-elektrolit dengesi ve bozukluklarını tanımlayabilecektir,
  • Sindirim sistemi sistem sorunlarını listeleyebilecek ve bakım uygulayabilecektir.
  • Üriner sistem sorunlarını listeleyebilecek ve bakım uygulayabilecektir,
  • Solunum sistemi sistem sorunlarını listeleyebilecek ve bakım uygulayabilecektir,
  • Dermatolojik sorunlara yönelik uygulamaları yapabilecektir.
  • Ameliyat öncesi, sırası, sonrası bakım uygulayabilecektir.
  • Yatağa bağlı yaşlı bakımını, Ölüm ve Ölümü yaklaşan hastaya bakım uygulayabilecektir.
  • Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sunumunu tanımlayabilecektir.
Tanımı Bu ders, Yaşlı bireyin bakım gereksinimlerini karşılayacak uygulamaları içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Tanışma, Dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerin belirtilmesi. Yaşlının; sağlık eğitimi ve öğretme- öğrenme süreci Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:141-150
2 Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sunumu Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:176-191
3 Sıvı-elektrolit dengesi ve bozuklukları Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:245-265
4 Solunum sistemi ve uygulamaları Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:534-565
5 Sindirim sistemi ve uygulamaları Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:568-605
6 Sindirim sistemi ve uygulamaları Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:568-605
7 Uyku ve uyku ile ilgili uygulamalar Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:682-696
8 ARA SINAV
9 Üriner sistem ve uygulamaları Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:606-640
10 Dermatolojik sorunlar ve uygulamalar, Yaşlıda ayak sorunları ve ayak bakımı Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:314-356
11 Ameliyat öncesi, sırası, sonrası bakım ve uygulamalar Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:642-664
12 Yaşlı ve mobilizasyonu Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:510-532
13 Yatağa bağlı yaşlı bakımı Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:666-680
14 Ölüm ve Ölümü yaklaşan hastanın bakımı Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler Kavramlar, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, sf:698-721
15 Genel Tekrar
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı 1. Akça Ay, F., Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitapevi İstanbul,4. Baskı, 2012, \\n2. Sabuncu N.,Alpar Ş.E.,Karabacak Ü.,Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi/İst.3. PowerPoint sunumlar.\n
Diğer Kaynaklar 1. Akça Ay, F., Turan Ertem, Ü., Keser Özcan, N., ve Ark.; Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007 2. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. , ANKARA 3. Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA 4. Sabuncu F.,, AY F.A., Klinik Beceriler : Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp, 2010 5. Atalay, M., Sabuncu, N., Alpar, Ş., Çakırcalı, E, Uçar, H., Khorshid ,L., Dinç, L., Çeviker, G., Hemşirelik Esasları El kitabı, Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997. 6. Birol, L. Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık, İzmir, 2004. 7. Potter A.P,Perry A.G.(2009). Fundamentals of Nursing. 7 th Edition. Mosby Elsevier. Missour

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest