YB 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlılarda Fiziksel Aktivite
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 106
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, fiziksel aktivitenin sağlıkla ve yaşlılıkla olan ilişkisini kavraması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fiziksel aktivitenin sağlıkla olan ilişkisini açıklayabilecek
  • Obezite, kilo kontrolü ve fiziksel aktivite ile ilgili konularda tartışabilcek.
  • Farklı çevresel koşullar ve fiziksel aktivite ilişkisini, fiziksel aktivitenin psikolojik etkilerini açıklayabilecek.
  • Yaşlanmanın fizyolojik etkilerini tanımlayabilecek.
  • Fiziksel aktivitenin yaşlılık üzerine olan etkilerini açıklayabilecek.
Tanımı Bu ders: Fiziksel aktivite ve sağlık, fiziksel aktivitenin tanımı, beslenmenin önemi, kardiovasküler risk faktörleri, obezite, kilo kontrolü ve fiziksel aktivite, diyabet, çevresel faktörler ve fiziksel aktivite, düşmenin önlenmesinde fiziksel aktivitenin önemi, yaşlılarda fiziksel aktivite, ergojenik yardımcılar ve fiziksel aktivite, fiziksel aktivitenin psikolojik etkileri ve vücut mekaniğini kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı,giriş,amaç,öğrenim hedefleri
2 Yaşlılık nedir? Fiziksel aktivite nedir? Velittin Kalınkara , Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2011 S 99-103
3 Fiziksel Aktivite ve Vücut Biyomekaniği Egzersiz Fizyolojisi Emin Ergen S 1-25
4 Yaşlılarda ortopedik problemler ve vücut mekaniği Yavuz Yakut, İnsan hareketinde biyomekanik,Pelikan yayıncılık,2014 S137-140
5 Yaşlılarda obezite, dİyabet ve fiziksel aktivitenin önemi Yavuz Yakut , Tidy’s Fizyoterapi, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2011 S 479-480
6 Düşme, çevresel faktörler ve fiziksel aktivite Yavuz Yakut , Tidy’s Fizyoterapi, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2011 S 480-482
7 Yaşlılar ve aktif yaşam bilinci Edibe Ünal, Fizyoterapide kanıta dayalı egzersiz yaklaşımları,Pelikan Yayınevi,2015, S 45-48
8 Ara sınav
9 Yaşlılarda ergojenik yardımcılar ve fiziksel aktivite Egzersiz Fizyolojisi Emin Ergen S 30-32
10 Yaşlılarda fiziksel aktivite seçimi ve fiziksel aktivite içeriklerinin oluşturulması Edibe Ünal, Fizyoterapide kanıta dayalı egzersiz yaklaşımları,Pelikan Yayınevi,2015, S 125-129
11 Yaşlılarda alternatif fiziksel aktivite seçimi ve dikkat edilmesi gereken noktalar Edibe Ünal, Fizyoterapide kanıta dayalı egzersiz yaklaşımları,Pelikan Yayınevi,2015, S 132-133
12 Yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri Edibe Ünal, Fizyoterapide kanıta dayalı egzersiz yaklaşımları,Pelikan Yayınevi,2015, S 29-42
13 Yaşlılık, fiziksel aktivite ve beslenme bağlantısı Velittin Kalınkara , Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2011, S 112-113
14 Olgu tartışması E-Kaynaklar, powerpoint sunumları, Birsel S, Yaşlılık Günlüğü, Remzi Kitabevi, 1992
15 Genel tekrar E-Kaynaklar, powerpoint sunumları
16 Final

 

Dersin Kitabı 1. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Fiziksel aktivite Rehberi, 2014, 2. Kalınkara V, Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2011, 3. Arıoğul S, Geriatri ve Gerontoloji, Nobel, Ankara, 2006 , 4. Kutsal YG, Temel Geriatri, Ankara, 2007, 5. Karaduman A, Tunca Ö, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Cilt: 1,2,3, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2016, 6. Yakut E, Kayıhan H, Tidy’s Fizyoterapi, 13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2011, 7. Kaptan G, Geriatrik Bakım İlkeleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013
Diğer Kaynaklar 1. E-Kaynaklar, 2. Powerpoint sunumları, 3. Birsel S, Yaşlılık Günlüğü, Remzi Kitabevi, 1992

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
27
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
4
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
83

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest