YB 108 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Geriatrik Nöro-Psikiyatri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 108
Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yaşlılarda görülen psikiyatrik sorunlar ve nörolojik hastalıklar hakkında temel bilgi sahibi olmalarını amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nörolojik hastalıklara ilişkin bakım gereksinimlerini ve uygulamasını öğrenir
  • Geriatrik psikiyatri ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları açıklar.
  • Psikiyatrik hastalıklara ilişkin bakım gereksinimlerini ve uygulamasını öğrenir
  • Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar hakkında genel bilgi sahibi olur.
Tanımı Psikiyatrik bozuklukların sınıflandırılması, Kişilik Bozuklukları, Nevrotik ve Psikotik bozukluklar, Organik Ruhsal Bozukluklar, Yaşlılıkta depresyon, yaşlılıkta özkıyım, yaşlılıkta anksiyete bozuklukları, Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler, serebrovasküler hastalıklar, demans oluşturan durumlar, Parkinson hastalığı, epilepsi, periferik nöropatiler, multipl skleroz, kas hastalıkları, Alzheimer-demans, yaşlılıkta uyku bozuklukları, konularını içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Geriatrik psikiyatriye giriş.Psikiyatrik bozuklukların DSM-V'e göre sınıflandırılması Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
2 Kişilik Bozuklukları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
3 Nevrotik ve Psikotik bozukluklar Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
4 Organik Ruhsal Bozukluklar Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
5 Yaşlılıkta depresyon Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
6 Yaşlılarda Alkol ve Madde Kullanım Sorunları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
7 Yaşlılıkta Özkıyım Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
8 ARA SINAV
9 Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
10 Serebrovasküler hastalıklar. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
11 Parkinson Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
12 Epilepsi, Yaşlılıkta uyku bozuklukları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
13 Multipl skleroz, kas hastalıkları. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
14 Alzheimer-demans Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
15 Final final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı 1- Örnek T., Bayraktar E., Özmen E.; Geriatrik Psikiyatri; Saray Tıp Kitabevi; 1992, İzmir 2- Yüksel, N.; Ruhsal Hastalıklar; Hatipoğlu Yayınevi, 1995, Ankara. 3- Amerikan Psikiyatri Birliği : Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Dördüncü Baskı (DSM-IV). Washington DC, 1994´ten çeviren Köroğlu, E., Hekimler Yayın Birliği, 1995. 4- Tuncer,S., Bayraktar,E., Özmen,E.: Organik Mental Bozukluklar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No:129, Ege Üniversitesi basımevi, Bornova-İZMIR\\n\n.Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006. , ANKARA Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA\\n3. PowerPoint sunumlar.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
4
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
13
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest