YB 109 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Gerontoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 109
Güz
2
0
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yaşlılık ve yaşlanmaya bağlı oluşan değişikliklerin ve yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin öneminin dersi alan öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşlı bireylerde yaşam kalitesinin, sağlıklı ve aktif yaşlanma ve yaşlılıkta beslenmenin önemini kavrayabilecek.
  • Yaşlılığı etkileyen faktörler ve erken yaşlanmanın nasıl önleneceğini açıklayabilecek, yaşlı bireyin değerlendirilmesini yapabilecek.
  • Yaşlı bireyin genel bakımı, yaşlı istismarı ve ihmalini yorumlayabilecek.
  • Ulusal ve uluslararası yaşlılık politikaları, yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri değerlendirebilecek.
  • Türkiye’de yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikleri açıklayabilecek.
Tanımı Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi, geriatri ve gerontoloji tanımlamaları, Türkiye’de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi, yaşlanma teorileri, yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimler, yaşlılığı etkileyen faktörler ve erken yaşlanmanın önlenmesi, yaşlılık sorunları, yaşlı bireyin değerlendirilmesi, yaşlı bireyin genel bakımı, yaşlılık ve etik, yaşlı bireylerde yaşam kalitesinin önemi, geriyatrik aciller, yaşlılıkta sık görülen sorunlar ve bakımı, sağlıklı ve aktif yaşlanma, yaşlılıkta beslenme, ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları, yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri, Türkiye’de yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerin belirtilmesi.Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Tıp Kitap Evi, 2014 sf: 3-4
2 Geriatri ve Gerontoloji tanımlamaları. Yaşlılıkta ortaya çıkan değişiklikler ve yaşlanma teorileri. Velittin Kalınkara, Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık,ANKARA, 2011, sf :7-39. Prof. Dr. İsmail Tufan, Türkiye'de Yaşlılığın Yapısal Değişimi, Koç Üniv Yayınları, 2014, İstanbul, sf:14-19
3 Türkiye’de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006, ANKARA sf: 3-11, http://www.itgevakif.com/pdfs/I.TürkiyeYaşlılıkRaporu_itufan_sicher.pdf
4 Yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimler Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Tıp Kitap Evi, 2014 sf: 279-295, s:77-87
5 Yaşlı bireyin değerlendirilmesi, Yaşlılığı etkileyen faktörler ve erken yaşlanmanın önlenmesi Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006, ANKARA sf: 135-257
6 Yaşlılık ve etik Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Tıp Kitap Evi, 2014 sf: 87
7 Yaşlılıkta beslenme. Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Tıp Kitap Evi, 2014 sf: 114-138
8 ARA SINAV
9 Geriatrik aciller. http://www.turkgeriatri.org/sorulariniza_yanitlar.php?pg=yaslilikdonemindeaciller
10 Yaşlı istismarı ve ihmali. Velittin Kalınkara, Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık,ANKARA, 2011, s: 142-154
11 Yaşlı bireylerde yaşam kalitesinin ve sosyal desteğin önemi ve sağlıklı ve aktif yaşlanma. Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Tıp Kitap Evi, 2014 sf: 99-171
12 Yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006, ANKARA sf: 21-36
13 Ülkemizde yaşlıların durumu, Türkiye’de yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikler. http://www.itgevakif.com/pdfs/I.TürkiyeYaşlılıkRaporu_itufan_sicher.pdf. Sf:117-132 Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006, ANKARA , sf:69-79
14 Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları. http://www.itgevakif.com/pdfs/I.TürkiyeYaşlılıkRaporu_itufan_sicher.pdf, SF:63-79 Velittin Kalınkara, Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık,ANKARA, 2011, s: 267-311
15 FİNAL SINAVI
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı 1. Velittin Kalınkara, 2011 Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık,ANKARA, 2. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. , ANKARA \n 3. Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA 4. Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Tıp Kitap Evi, 2014 5. Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri Kitabı 2013, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, , Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 6. Fadıloğlu Ç., Ertem G., Şenuzun Aykar F., 2013 Evde Sağlık ve Bakım, Göktuğ Yayıncılık, Sözkesen Matbaacılık, Ankara 7. Sabuncu N.,Alpar Ş.E.,Karabacak Ü., 2008 Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi/İst. Medikal Yayıncılık, ANKARA 8. Sabuncu F.,, AY F.A., 2010 Klinik Beceriler : Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp 9. PowerPoint sunumlar.
Diğer Kaynaklar Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
121

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest