YB 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 202
Bahar
0
8
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencinin meslek pratiğini artırmak amacıyla yaşlı bakım ve huzurevleri ile hastanelerin ilgili birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim alması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygulama ortamını tanımlayabilecektir.
  • Sağlıklı ya da hasta yaşlıya bakım uygulayabilecektir.
  • Yaşlı birey ile etkin iletişim kurabilecektir.
  • Uygulama ortamında sağlık ekibi ile işbirliği ve çalışma becerileri gösterebilecektir.
  • Uygulama ortamında gözlediği problemlere çözüm üretebilecektir.
Tanımı Yaşlı Bakım mesleğiyle ilgili süreçleri yerinde inceleme uygulama

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin anlatılması, kendisinden beklenenlerin açıklanması, öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun ve portfolyonun tanıtılması
2 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
3 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
4 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
5 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
6 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
7 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
8 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
9 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
10 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
11 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
12 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
13 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
14 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı 1. Sabuncu N.,Alpar Ş.E.,Karabacak Ü.,Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi/İst. Medikal Yayıncılık,2008, ANKARA 2. Akça Ay, F., Turan Ertem, Ü., Keser Özcan, N., ve Ark.; Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007 3. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. , ANKARA 4. Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA 5. Sabuncu F.,, AY F.A., Klinik Beceriler : Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp, 2010 6. Atalay, M., Sabuncu, N., Alpar, Ş., Çakırcalı, E, Uçar, H., Khorshid ,L., Dinç, L., Çeviker, G., Hemşirelik Esasları El kitabı, Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997. 7. Birol, L. Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık, İzmir, 2004. 8. Potter A.P,Perry A.G.(2009). Fundamentals of Nursing. 7 th Edition. Mosby Elsevier. Missour
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
35
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak X
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest