YB 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlılarda Kronik Hastalıklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 203
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; kronik hastalığı olan bireyin bakımında nelere dikkat edileceğini ve sağlıklı bireylerde kronik hastalıklardan korunmanın nasıl olacağını kavraması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kronik hastalıkları tanımlar.
  • Kronik sistem hastalıklarından sonra doğabilecek komplikasyonları açıklar.
  • Kronik sistem hastalıklarında yaşlı bakımının özelliklerini tanımlar.
  • Kronik hastalıklara ait belirtileri bilir.
  • • Kronik hastalıklara yönelik risk faktörlerini açıklar.
Tanımı Bu ders; Kronik hastalık tanımını, özelliklerini,kronik hastalıklardan nasıl korunulacağını ve kronik hastalıklarda bakımın nasıl olacağını anlatan bir derstir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kronik hastalıklar tanımı, özellikleri, seyri, evreleri ve korunma yolları Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,193-199
2 Solunum sistemi kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,309-396
3 Solunum sistemi kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,309-396
4 Kardiyovasküler sistem kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,407-488
5 Kardiyovasküler sistem kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,407-488
6 Üriner sistem kronik hastalıkları ve bakım Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,541-599
7 Sindirim sistemi kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,607-653
8 ARA SINAV
9 Eklem ve Bağ Doku Hastalıkları ve Bakım Tan M. (2013). İç Hastalıkları Hemşireliği, Ed: Durna Z.497-545
10 Endokrin sistem kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,673-708
11 Hematolojik sistem kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,485-534
12 Sinir sistemi kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,783-858
13 Sinir sistemi kronik hastalıkları ve bakımı Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,783-858
14 Kanserli Hastada Bakım Akdemir N., Birol L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı,246-304
15 Genel Tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı Akdemir, N.,Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Geliştirilmiş 2.Baskı, 2005,Ankara.
Diğer Kaynaklar
  1. Durna Z. İç Hastalıkları Hemşireliği, 1.Baskı, 2013, Ankara.
  2. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006. , ANKARA
  3. Doç. Dr. Dilek Aslan, Doç. Dr Murat Özbek, Geriatri ve Gerontoloji II, Rekmay, 2009, ANKARA
  4. Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
13
Final / Sözlü Sınav
1
17
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest