YB 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 204
Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Evde bakımın kavranması, yaşlılarda ve kronik hastalıklarda verilecek evde bakım hizmetlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Evde bakımın avantajları ve dezavantajlarını, örgütlenmesi ve yönetiminde yaşlı bakım teknikerinin rolünü açıklayabilecektir,
  • Evde Bakımda iletişim ve kişilerarası İlişkiler, etik durumları açıklayabilecektir.
  • Hastalıklarda evde bakım hizmetini açıklayabililecektir,
  • Evde yaşlı bakımı değerlendirmesini yapabilecektir.
  • Özel durumlarda evde bakım, Evde Bakımda aile eğitimi ve teletıp uygulamalarını açıklayabilecektir.
Tanımı Evde sağlık bakımı hizmetlerinin tarihsel gelişimi ve önemi. Evde Bakım hizmetleri ile ilgili temel kavramlar, Evde bakım kavramı, evde bakımın avantajları ve dezavantajları. Evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetiminde diğer sağlık personeli ve yaşlı bakım teknikerinin rolü. Evde Bakımda iletişim ve kişilerarası İlişkiler, etik durumlar. Evde Bakımda enfeksiyon kontrolü, düşme ve kazaların önlenmesi.Yaşlıda Evde Bakım ve yaşlı bireyin değerlendirilmesi. Evde bakımda beslenme ve rehabilitasyon. Demanslı Hastada Evde bakım. Solunum sistemi hastalıklarında evde bakım. Diyabetli hastanın evde bakımı. Serebrovasküler hastalık sonrası yetiyitimi olan hastanın evde bakımı. Kanserli hastanın evde bakımı. Psikiyatrik bozukluklarda evde bakım. Özel durumlarda evde bakım, Evde Bakımda aile eğitimi ve teletıp uygulamaları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Evde sağlık bakımı hizmetlerinin tarihsel gelişimi ve önemi. Evde Bakım hizmetleri ile ilgili temel kavramlar, Evde bakım kavramı,evde bakımın avantajları ve dezavantajları. . Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 3-24s.
2 Evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetiminde diğer sağlık personeli ve yaşlı bakım teknikerinin rolü Özer Ö. ve Şantaş F, (2012). Kamunun Sunduğu Evde Bakım Hizmetleri ve Finansmanı,Acıbadem üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (2):96-103 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf
3 Evde Bakımda iletişim ve kişilerarası İlişkiler, etik durumlar Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 359-382 s. Reed J.,Clarke C.,Macfarlane A. (2015). Yaşlı Bakım Hemşireliği, Çev.Ed.:Karadakovan A., Nobel Yayıncılık, Ankara,1.Basımdan Çeviri, 159-173s.
4 Evde Bakımda enfeksiyon kontrolü, düşme ve kazaların önlenmesi Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 325-338s, 345-348s
5 Yaşlıda Evde Bakım ve yaşlı bireyin değerlendirilmesi Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 159-202 s.
6 Evde bakımda beslenme ve rehabilitasyon Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 287-324s.
7 Demanslı Hastada Evde bakım Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 115-122s
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Solunum sistemi hastalıklarında evde bakım Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 75-90 s.
10 Diyabetli hastanın evde bakımı. Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 127-134s.
11 Serebrovasküler hastalık sonrası yetiyitimi olan hastanın evde bakımı. Çakır Y. Ve ark (2014). Kuadriplejik bir hasta üzerinden Evde sağlık hizmetleri, Genel Tıp Dergisi, 24( Ek 2 ):39-42 Rehabilitasyon Hemşireliği (2014). Çev.Ed.: Özdemir L.veSütçü Çiçek H. Nobel Akademik Yayıncılık,Ankara,1.Basım, 215-250s.
12 Kanserli hastanın evde bakımı Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 143-158s.
13 Psikiyatrik bozukluklarda evde bakım Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 223-238 s.
14 Özel durumlarda evde bakım, Evde Bakımda aile eğitimi ve teletıp uygulamaları Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara 241-275s.
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Evde Sağlık ve Bakım, ( 2013). Fadıloğlu Ç. ve ark. Göktuğ Yayıncılık,1. Baskı , Ankara.
Diğer Kaynaklar : Özer Ö. ve Şantaş F, (2012). Kamunun Sunduğu Evde Bakım Hizmetleri ve\nFinansmanı,Acıbadem üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (2):96-103,\n Çakır Y. Ve ark (2014). Kuadriplejik bir hasta üzerinden Evde sağlık hizmetleri, Genel Tıp Dergisi, 24( Ek 2 ):39-42\nReed J.ve ark. (2015). Yaşlı Bakımı Hemşireliği, Çev.Ed: Ayfer Karadakovan, Nobel Akademik Yayıncılık, 1.Baskıdan Çeviri,\nhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf\n

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
13
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak X
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest