YB 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Rehabilitasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 206
Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sağlıklı yada hasta yaşlı bakımında ihtiyaç duyulabilecek her türlü sosyal rehabilitasyon tekniklerininin, dersi alan öğrenciler tarafından kavranması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal rehabilitasyonun tanımlayabilir.
  • Yaşlıya günlük yaşam becerilerinin nasıl kazandırılacağını ögrenir.
  • Ev idaresi ve ev egzersiz programlarını öğrenir.
  • Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal ve ruhsal sorunları tanımlar.
  • Yaşlıların gereksinim ve beklentilerini nasıl ortaya çıkaracağını öğrenir.
Tanımı Sosyal Rehabilitasyon tanımı ve kapsamı, Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon, Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama, Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma, Ev idaresi, Özel ev egzersiz programları, Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri.Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal sorunlar. Yaşlıların karşılaştıkları ruhsal sorunlar. Yaşlıların gereksinimleri ve beklentileri. Yaşlıların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamalar.Yaşlılara yönelik hizmet modelleri. Yaşlılarda sosyal hizmetler. Yaşlılarda sosyal hizmetler

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Sosyal Rehabilitasyona Giriş
2 Sosyal Rehabilitasyon tanımı ve kapsamı. Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
3 Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon. Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar
4 Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama. Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
5 Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma. Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
6 Yaşlı bakım teknikerlerinin yaşlıya yönelik tutum ve davranışları. Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
7 Ev idaresi ve özel ev egzersiz programları. Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri. Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
10 Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal ve ruhsal sorunlar. Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
11 Yaşlıların gereksinimleri ve beklentileri. Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
12 Yaşlıların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamalar Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
13 .Yaşlılara yönelik hizmet modelleri. Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
14 Yaşlılarda sosyal hizmetler. Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
15 Genel tekrar Öğretim elemanın ders notları ve göstereceği kaynaklar.
16 final

 

Dersin Kitabı 1. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006. , ANKARA 2. Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA 3. Güven Bahar, Aynur Bahar, Haluk A. Savaş, Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler, Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:12 (2009) 4. Süleyman Demirel, Türkiye’de Rehabilitasyon Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılmasında Sosyal Rehabilitasyonun Önemi ve İşlevi, Yüksek Lisans Tezi, Ocak (2001) 5.Yaşlanma, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara (2014)
Diğer Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
13
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest