YB 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Uygulama I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 207
Güz
0
8
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yaşlı bakım öğrencilerimizin kazandıkları bilgi ve becerilerin çalışma ortamında uygulamalı olarak yapmasını sağlayarak mesleğe hazırlamak ve nitelikli insan gücü yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşlı bakım hizmeti veren kuruluşlardaki hasta/sağlıklı yaşlıya bakım verebilecektir.
  • Klinik uygulamalarda problem çözme becerilerini geliştirebilecektir.
  • • Yaşlı bakım hizmeti veren kuruluşlardaki uygulamalarda sağlık ekibi ile birlikte ekip çalışması becerilerini geliştirebilecektir.
  • • Yaşlı ile etkin iletişim kurabilecektir.
  • Sosyal ve psikolojik gereksinimleri sağlayıp, rehabilitasyon önerileri getirebilecektir.
  • Rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara planlanan programları yönetebilecektir.
Tanımı Yaşlı bakım hizmetlerini yaşlı bakım hizmeti veren kuruluşlarda uygulamak

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin anlatılması, kendisinden beklenenlerin açıklanması, öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun ve portfolyonun tanıtılması
2 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
3 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
4 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
5 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
6 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
7 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
8 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
9 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
10 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
11 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
12 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
13 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
14 Huzurevinde veya yaşlı bakım evinde eğitim, uygulama
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı

Sabuncu, N., Ecevit Alpar, Ş., Karabacak, Ü. ve ark.(2015) Hemşirelik esasları  temel beceri rehberi, 2.baskı, istanbul medikal yayıncılık

Diğer Kaynaklar

1. Şahin, A., Türgay,A., Süzen, B., ve ark (2015).Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, 6.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
35
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
17
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest