YB 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fiziksel Rehabilitasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 208
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersi alan öğrenciler tarafından fiziksel rehabilitasyonun özelliklerini ve önemini açıklaması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşlı bakımı sırasında uygun vücut mekaniklerini kullanabilecektir
  • Terapötik egzersizlerin etkilerini açıklayabilecektir
  • Egzersizin vücut sistemlerine etkisini açıklayabilecektir.
  • Yaşlılıkla vücutta görülen değişiklikler ve temel egzersizler hakkında bilgi verebilecektir.
  • İmmobilizasyonun etkilerini açıklayabilecektir.
Tanımı Yaşlılık fizyolojisi ve yaşlanmanın sistemlere etkisi, Egzersizin sistemler üzerine etkileri, Yaşlıda düzenli fiziksel aktivitenin etkileri, Fiziksel aktivite ve kas-iskelet sistemi hastalıkları, Yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarının ilkeleri ve teknikleri, Vücut mekanikleri, Solunum sistemi ve egzersizleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Yaşlanmanın Sistemler Üzerine Etkileri Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Prof.Dr.Ayfer Karadakovan 278-298
2 Egzersiz Fizyolojisine Giriş Egzersiz Fizyolojisi Emin Ergen S 49-83
3 Egzersiz ve Vücut Biyomekaniği Egzersiz Fizyolojisi Emin Ergen S 1-25
4 Yaşlılarda Sağlığın Korunması ve Fiziksel Aktivite Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Prof.Dr.Ayfer Karadakovan 99-138
5 Terapötik Egzersiz Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Prof.Dr.Ayfer Karadakovan 148-150
6 Kas İskelet Sisteminin Değerlendirilmesi ve Antropometrik Ölçümler Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 634-643
7 Yaşlılarda Uygulanacak Egzersiz Programları İlkeleri ve Egzersizin Yararları Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 681-697
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Prof.Dr.Ayfer Karadakovan 162-167
10 Normal Eklem Hareketi ve Kuvvetlendirme Egzersizleri Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 184-185
11 Yaşlılarda Osteoartrit Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 661-668
12 Yaşlılarda Osteoporoz Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 735-740
13 Obezite, Kilo Kontrolü Ve Fiziksel Aktivite Alkol, Sigara Kullanımı Ve Sağlık Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 457-466
14 İmmobilizasyon Komplikasyonları Geriatri ve Gerontoloji-Prof.Dr Servet Arıoğul-S 645-654
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel; 2006, ANKARA
Diğer Kaynaklar Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
92

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest