YB 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uğraş Terapisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 230
Güz/Bahar
1
2
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacı ile yapılabilecek uğraş terapisi yöntem ve uygulamalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşlı insanların bağımsız olarak yaşaması için mümkün olduğunca aktif kalmasını sağlayacak aktiviteler üretebilecektir.
  • Günlük yaşam becerilerini korumak veya geliştirmek için seçilen görevlere yaşlı katılımını sağlayabilecektir.
  • Yaşlı bireyin yapacağı aktivite için gerekli olan malzeme şeçimini yapabilecektir.
  • Yaşlı bireyin ihtiyacına uygun aktiviteyi seçebilecektir.
  • Yaşlılıkta uğraş terapisinin önemini açıklayabilecektir.
Tanımı Uğraş terapisinde temel prensipler ve planlama, malzemelerin tanıtımı, sinema, tiyatro, konser ve müze ziyaretleri gibi kültür aktiviteleri, fotoğraf, resim, şiir, roman ve heykel gibi güzel sanatlarla ilgili aktiviteler, ev bitkisi yetiştirme ve bakımı, ev hayvanı besleme ve bakımı, nörogelişimsel tedavi yöntemleri, meşguliyet terapisinde biyomekanik yaklaşımlar, ekonomik değer yaratabilecek meşguliyet terapileri, sergi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uğraş terapisinin tanımı ve tarihsel gelişimi International Handbook of Occupational Therapy Interventions, Ingrid Söderback, Springer 2009,S 13-15
2 Yaşlılıkta uğraş terapisinin önemi. International Handbook of Occupational Therapy Interventions, Ingrid Söderback, Springer 2009,S 15-18
3 Yaşlı bireylerin yaşam alanlarının düzenlenmesive ergonomi Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 236-240
4 Zihinsel aktiviteler. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Aktivite ve Uğraş Terapisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2016, S 22-37
5 Psikomotor aktiviteler. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Aktivite ve Uğraş Terapisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2016, S 3-13
6 Sanat aktivitileri Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Aktivite ve Uğraş Terapisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2016, S 37-39
7 Egzersiz ve sportif aktiviteler Temel Gerontoloji yaşlılık bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 127-133
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Müzik aktiviteleri Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Aktivite ve Uğraş Terapisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2016, S 39-43
10 Hobi aktiviteleri Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 157-163
11 Oyun aktiviteleri Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Aktivite ve Uğraş Terapisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2016, S 46-49
12 Dış mekan aktiviteleri Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 178-190
13 Manevi bakım aktiviteleri Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi, Prof.Dr.Velittin Kalınkara, Nobel Yayıncılık,2014, S 172-177
14 Solunum rehabilitasyonu aktiviteleri Alison McConell, Respiratory Muscle Training, Elsevier,2013, S 135-140
15 Genel tekrar
16 Final

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar • Demanslı Yıllara Değer Katan Aktiviteler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basımevi, 2009. • Yaşlı Ve Hasta Hizmetleri, Sosyal Ve Kültürel Aktivite Organizasyonu, (MEGEP), Ankara 2008 • l. Uluslararası Geriatrik Hematoloji Kongresi, Yaşlılıkta Sosyal Destek Sistemleri, Meşguliyet Terapileri ve Önemi, Öğr. Gör. Kamuran Kahraman ÖZDİL.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
4
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
107

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest