YB 240 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 240
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yaşlılarda görülen romatolojik hastalıkların nedenleri, belirti ve bulguları, tedavi ve sınıflandırılması, hastalıkların bakımı hakkında genel bilgi vermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Romatolojik hastalıkları tanımlar.
  • Romatolojik hastalıkların bakımını uygulayabilecek.
  • Hareket sistemi hastalıklarının tanımını ve bakımını öğrenebilecek
  • Romatolojik hastalıklarda, hastanın rehabilitason gereksinimlerini açıklayabilecek.
  • Güncel fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirebilecek teorik bilgi ve pratik beceriyi öğrenebilecektir.
Tanımı Romatizmal hastalıkların sınıflaması, tanımları. Yaşlılığa bağlı iskelet ve hareket sistemi değişiklikleri. Osteoporoz, Yaşlılarda kırıklar. Kollajen doku hastalıkları, Romatoid artrit. Bel ağrısı, Ankilozan spondilit, Gut Hastalığı, Osteoartoz, tendinit, bursit, ayak sorunları. Kronik yorgunluk sendromu. Ağrı. Romatizmal hastalıkların sınıflaması, tanımları, romatizmal hastalıklarda fizyoterapi, değerlendirme yöntemleri ve güncel rehabilitasyon yaklaşımlarını içermektedir.

 



Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Romatizmal hastalıkların sınıflaması, tanımları Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. sf:637-644
2 Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006.sf;645-654
3 Osteoporoz . http://www.turkgeriatri.org/sorulariniza_yanitlar.php?pg=osteoporoz#content
4 Yaşlılarda kırıklar. http://www.turkgeriatri.org/sorulariniza_yanitlar.php?pg=yaslilardadusme#content
5 Kollajen doku hastalıkları. http://www.dicle.edu.tr/Contents/05551870-c1d6-4a09-802c-743727faa5b2.pdf
6 Romatoid artrit Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. sf: 655-660
7 Ağrı. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. sf:719-728, http://www.turkgeriatri.org/sorulariniza_yanitlar.php?pg=yaslilardaagrisorun#content
8 ARA SINAV
9 Ankilozan spondilit
10 Kronik yorgunluk sendromu.
11 Gut Hastalığı. Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. sf:713-719
12 Osteoartoz http://www.turkgeriatri.org/sorulariniza_yanitlar.php?pg=Osteoartroz#content, Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. sf:661-668
13 Tendinit, bursit, ayak sorunları
14 Romatizmal hastalıklarda fizyoterapi, değerlendirme yöntemleri ve güncel rehabilitasyon yaklaşımları Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006.sf:681-702, sf:763-780
15 FİNAL
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; Nobel;2006. , ANKARA \n 2.Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA 3.Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Tıp Kitap Evi, 2014 4.Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri Kitabı 2013, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, , Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 5.Sabuncu F., AY F.A., 2010 Klinik Beceriler : Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp, 6. PowerPoint sunumlar.
Diğer Kaynaklar Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak X
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest