YB 250 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 250
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Yaşlı bireylerde sık görülen nörolojik hastalıklar hakkında temel kavramsal bilgileri açıklama ve bu hastalıklara sahip yaşlı bireye bakım ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına ilişkin uygulamaları açıklama ve kullanma.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşlılarda görülen nörolojik hastalıklar hakkında bilgi edinir.
  • Nörolojik hastalıklara ilişkin bakım gereksinimlerini bilir ve bu bakım gereksinimlerini uygulayabilmeyi öğrenir
Tanımı Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler, serebrovasküler hastalıklar, demans oluşturan durumlar, Parkinson hastalığı, epilepsi, periferik nöropatiler, vitamin B12 eksikliği, baş ağrıları, multipl skleroz, kas hastalıkları, Stupor ve koma konularını içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
2 Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
3 Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
4 Serebrovasküler hastalıklar. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
5 Serebrovasküler hastalıklar. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
6 Demans oluşturan durumlar. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
7 Parkinson hastalığı. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Epilepsi Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
10 Periferik nöropatiler Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
11 Vitamin B12 eksikliği Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
12 Baş ağrıları. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
13 Multipl skleroz, kas hastalıkları. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
14 Multipl skleroz, kas hastalıkları. Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
15 Stupor ve koma Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final SINAVI Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar

 

Dersin Kitabı 1.Prof. Dr Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006. , ANKARA 2.Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA\n3. PowerPoint sunumlar.
Diğer Kaynaklar Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
3
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
22
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest