YB 260 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlılarda Beslenme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YB 260
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile sağlıklı beslenmenin temel ilkelerinin, sağlıklı ve hasta yaşlılarda beslenme kurallarının kavranılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gıda gruplarını ve sağlıklı beslenme kurallarını sayabilecektir.
  • Yaşlanma sürecinde ve yaşlılıkta gıda gruplarına ait gereksinimleri tanımlayabilecektir..
  • Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini açıklayabilecektir.
  • Yaşlılığa bağlı hastalıklarda etkili beslenmeyi açıklayabilecektir.
  • Beslenmenin tanımını yapabilecektir.
Tanımı 1. Beslenme tanımı, beslenmenin önemi ve ilkeleri; 2. Yaşlılarda beslenme ilkeleri; 2.1 Yaşlılıkta Vücudun Yapı ve İşlevlerinde Oluşan Değişiklikler 2.1.1 Fiziksel Değişiklikler 2.1.2 Organ Fonksiyonlarındaki Değişiklikler 2.1.3 Yaşam Biçimindeki Değişiklikler 2.2 Yaşlılıkta beslenmenin önemi, 2.2.1 Besin Ögelerinin Yaşlılıktaki Önemi 2.2.2 Yaşlılık Döneminde Enerji İhtiyacı 3. Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkeleri; 3.1 Yaşlılıkta protein metabolizması ve enerji gereksinimi, 3.2 Yaşlılıkta karbonhidrat, yağ ve sıvı durumu ve gereksinimi, 3.3 Yaşlılıkta vitamin metabolizması ve gereksinimi, 3.4 Yaşlılıkta mineral durumu ve gereksinimi, 3.5 Yaşlı beslenmesinde koku, tat ve dokunma duyularının önemi, 3.6 Yaşlılıkta ağız sağlığı ve beslenmede deglutisyon sorunları. 3.7 Yaşlılığa bağlı kas kaybında ve kaşekside beslenme, 3.8 Yaşlılığa bağlı sindirim, kardiyovasküler, metabolik ve solunum hastalıklarında beslenme, 3.9 Yaşlılığa bağlı hematopoiez sapmalarında beslenmenin etkisi. 4. Yaşlılıkta Genel Beslenme İlkeleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme tanımı, beslenmenin önemi ve ilkeleri; 1.1 Gıda grupları ve gıda takviyeleri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
2 Beslenme tanımı, beslenmenin önemi ve ilkeleri; 1.2 Gıdaları satın alma, hazırlama, pişirme ve muhafaza yöntemleri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
3 Beslenme tanımı, beslenmenin önemi ve ilkeleri; 1.3 Gıdalarla bulaşan hastalıklar ve hijyen Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
4 Beslenme tanımı, beslenmenin önemi ve ilkeleri; 1.4 Sağlıklı beslenme kuralları, 1.5 Yeterli ve dengeli beslenme Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
5 2.Yaşlılarda beslenme ilkeleri; 2.1 Yaşlılıkta vücudun yapı ve işlevlerinde oluşan değişiklikler, 2.1.1 Fiziksel değişiklikler , 2.1.2 Organ fonksiyonlarındaki değişiklikler, 2.1.3 Yaşam biçimindeki değişiklikler Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
6 2.Yaşlılarda beslenme ilkeleri; 2.1 Yaşlılıkta vücudun yapı ve işlevlerinde oluşan değişiklikler, 2.1.1 Fiziksel değişiklikler , 2.1.2 Organ fonksiyonlarındaki değişiklikler, 2.1.3 Yaşam biçimindeki değişiklikler Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
7 2.Yaşlılarda beslenme ilkeleri; 2.2 Yaşlılıkta beslenmenin önemi,2.2.1 Besin ögelerinin yaşlılıktaki önemi , 2.2.2 Yaşlılık döneminde enerji ihtiyacı Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 3. Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkeleri; 3.1 Yaşlılıkta protein metabolizması ve enerji gereksinimi, 3.2 Yaşlılıkta karbonhidrat, yağ ve sıvı durumu ve gereksinimi, Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
10 3.Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkeleri; 3.3 Yaşlılıkta vitamin metabolizması ve gereksinimi, 3.4 Yaşlılıkta mineral durumu ve gereksinimi, Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
11 3.Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkeleri;3.5 Yaşlı beslenmesinde koku, tat ve dokunma duyularının önemi, 3.6 Yaşlılıkta ağız sağlığı ve beslenmede deglutisyon sorunları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
12 3.Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkeleri; 3.7 Yaşlılığa bağlı kas kaybında ve kaşekside beslenme, Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
13 3.Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkeleri;3.8 Yaşlılığa bağlı sindirim, kardiyovasküler, metabolik ve solunum hastalıklarında beslenme Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
14 3.Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkeleri; 3.9 Yaşlılığa bağlı hematopoiez sapmalarında beslenmenin etkisi Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
15 4. Yaşlılıkta Genel Beslenme İlkeleri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.
16 FİNAL SINAVI Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar.

 

Dersin Kitabı 1. Prof. Dr Servet ARIOĞUL, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006, Ankara \n2. Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, Ankara \n3. AKSOYDAN Emine, Yaşlılık ve Beslenme, Klasmat Matbaacılık, Ankara, 2008. \n4. CHERNOFF, R., 2006, Geriatric Nutrition: The Health Professional’s Handbook, 3rd Edition, Jones and Bartlett Publishers, ISBN 0-7637-3181-1 4. \n5. Öğretim elemanı tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yaşlı Bakımı alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Yaşlı Bakımı alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Yaşlı Bakımı alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Yaşlı, ailesi ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurmak X
6 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak X
12 Yaşlıya fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönleriyle bütüncül yaklaşım sergilemek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest